Usługi sprzętem - oferta

Ogół prowadzonych prac wykonawczych i montażowych zmusza Spółkę do ciągłego doskonalenia i uzupełniania parku maszynowego i zaplecza logistycznego.

W skład parku maszynowego wchodzą takie urządzenia jak: