Zbiorniki stalowe - realizacje

Montostal od szeregu lat montuje zbiorniki metodą arkuszową. W naszym dorobku są zbiorniki z dachem stałym i pływającym, wykonane ze stali węglowych i kwasoodpornych.
Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i wytwarzania i dokonywania napraw zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Inne obiekty: